Sope Dirisu

Sope Dirisu

životopis

Sope Dirisu is a British stage, film and television actor.

Známy pre: Acting

Výročie narodenia: 1991-01-09

Miesto narodenia: Edgware, London, England, UK

Tiež známy ako: