Lyubov Aksyonova

Lyubov Aksyonova

Tiểu sử

Lyubov Aksyonova was born on March 15, 1990 in Moscow, RSFSR, USSR as Lyubov Pavlovna Novikova. She is an actress, known for Coma (2019), Byvshie (2017) and Guardians of the Night (2016). She has been married to Pavel Aksyonov since February 2013.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1990-03-15

Nơi Sinh: Moscow, USSR (Russia)

Còn được Biết đến Như: