Nico Romero

Nico Romero

Tiểu sử

Nico Romero is a Spanish actor. He is best known for his roles in the television series Bandolera y Ciega a citas.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1983-03-09

Nơi Sinh: Cáceres, Extremadura, Spain

Còn được Biết đến Như: