Dmitry Novoselov

Dmitry Novoselov

Tiểu sử

Được biết đến: Writing

Sinh nhật: 1965-08-06

Nơi Sinh: Kyzyl, Tyva, USSR [now Russia]

Còn được Biết đến Như: