Cosimo Fusco

Cosimo Fusco

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1962-09-23

Nơi Sinh: Matera, Basilicata, Italy

Còn được Biết đến Như: