Favorite Comment

Star Trek: Thế Giới Mới Lạ

Star Trek: Thế Giới Mới Lạ - Sci-Fi & Fantasy Chương Trình Tivi 54:14. story about Là phần tiền truyện của bộ phim gốc của Star Trek, bộ phim Star Trek: Strange New Worlds này sẽ theo chân phi hành đoàn của tàu USS Enterprise dưới sự chỉ huy của Thuyền trưởng Christopher Pike.

Phát Hành: May 05, 2022

Thời Gian Chạy: 54:14

Thể Loại:

Ngôi Sao: , , , , ,

Networks: Paramount+