Natasha Rothwell

Natasha Rothwell

životopis

Natasha Rothwell (born October 18, 1980) is an American writer, actress, teacher and comedian.

Známy pre: Acting

Výročie narodenia: 1980-10-18

Miesto narodenia: Wichita, Kansas, U.S.

Tiež známy ako: